Company Information

ELO Digital Office Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: +48 95 7836690
Fax: +48 95 7836691

Zarzad:
Karl Heinz Mosbach (Prezes)
Elke Schönemann (Członek zarzadu), Sales Manager Poland

Dane firmowe:
NIP: PL 599-297-98-91
REGON: 080118647

KRS: 0000262989
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego : 50.000,00 PLN