Polityka prywatności online

Podczas przeglądania stron internetowych ELO Digital Office GmbH następuje automatyczne zapisywanie informacji o charakterze ogólnym. Informacje te obejmują np. typ przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwy domen usługodawcy internetowego, itp. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby. Takie dane są również generowane podczas przyglądania jakiejkolwiek innej strony internetowej. Nie jest to zatem żadna specyficzna funkcja stron internetowych ELO ®. Informacje tego rodzaju są generowane wyłącznie anonimowo i oceniane przez nas pod względem statystycznym.

Dane osobowe

Jeżeli na naszych stronach pojawi się prośba o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu, podlega to szczególnym uregulowaniom, o których są Państwo informowani w następujący sposób: niniejsze dane są przez nas wykorzystywane do celów marketingowych ELO Digital Office GmbH, pozyskiwania zainteresowanych osób, przeprowadzania wśród nich ankiet i zdobywania o nich informacji. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Wyjątek stanowią usługodawcy, którzy działają w imieniu ELO Digital Office GmbH. Oprócz udostępnionych danych, wykorzystujemy również informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej oferty, aby możliwie szybko przekazać Państwu interesujące dla Państwa informacje, a także stale optymalizować naszą ofertę.