Pantha rhei

ELO to nie tylko elektroniczne archiwum dokumentów, ale również znakomita platforma dla ich obiegu wewnątrz firmy, naturalnym kierunkiem rozwoju zdaje się rozbudowa systemu o tą zaszytą weń funkcjonalność. Solidne podstawy poczynione przy okazji wykorzystania systemu do archiwizacji, obycie z nim użytkowników zaowocuje, mamy nadzieję, w przyszłości łatwością z jaką obieg dokumentów zostanie przez ludzi wewnątrz organizacji przyjęty i opanowany. Już dziś nikt nie wyobraża sobie panowania nad tą ilością danych bez ELO i mamy nadzieję, że nikt też nie będzie mógł sobie za jakiś czas przypomnieć jak to było, gdy dokumenty po firmie roznosili gońcy. ELO to pełna kontrola nad dokumentami, a ponieważ najwyższą formą zaufania jest właśnie kontrola…

Wypowiedzi Klienta

„Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na wdrożenie ELO, była z całą pewnością łatwość w obsłudze aplikacji oraz otwarta architektura i różne rodzaje interfejsów. Dzięki interfejsowi służącemu do automatyzacji procesów możemy w łatwy i szybki sposób dostosować ELO do naszych indywidualnych potrzeb.” Tomasz Laskowski,
Kierownik Działu Informatyki

„ELO jest rozwiązaniem, które daje nam ogromne możliwości na przyszłość. Trwające wdrożenie procedur środowiskowych Systemu Zarządzania Jakością  ISO 14001 znakomicie pieczętuje sens jego wykorzystania.” Beata Płatkowska Kierownik Działu Ochrony Środowiska i BHP

“ELO daje duże możliwości, które sukcesywnie odkrywamy.” Robert Szymański - Inspektor ds. dokumentacji

„Dzięki ELO uzyskaliśmy łatwy i szybki dostęp do naszych dokumentów.” Krzysztof Sadowski, Za-ca Dyrektora ds. Inwestycji

W skrócie

  • Kraj: Polska
  • Branża: Transport morski
  • Przedsiębiorstwo: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - w Szczecinie i w Świnoujściu, które tworzą jeden z największych na Bałtyku uniwersalnych kompleksów portowych. Przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej.
  • Wyzwanie: Elektroniczna archiwizacja dokumentów dla wszystkich nowych projektów realizowanych w ZMPSiŚ SA. Szybszy dostęp do nich i możliwość współdzielenia tego dostępu ze szczegółową możliwością nadawania uprawnień na poziomie grup i pojedynczych użytkowników. Rozbudowa systemu o kolejne działy firmy, włączając w to oddziały zamiejscowe. Archiwizowanie pełnej korespondencji, nie tylko projektowej.
  • Rozwiązanie: Dzięki zastosowaniu ELOprofessional, już bezpośrednio po wdrożeniu ilość papierowych kopii dokumentów została zmniejszona o 17%.  Wprowadzając do systemu kolejne działy firmy, stopniowo będziemy tę liczbę jeszcze bardziej redukować.
  • Korzyści: Przyspieszenie obróbki dokumentów i znaczne zautomatyzowanie związanych z tym procesów. Łatwość dostępu do dokumentów i ułatwione prowadzenie związanej z nimi kontroli i sprawozdawczości.
  • Zastosowane produkty: ELOprofessional 7.0, Fulltext

Referencja Klienta