ELOenterprise – Architektöra dla wiekszej wydajnosci

Enterprise Content Management (ECM) zawiera wszystkie funkcje potrzebne do sprawnego zarządzania i kontroli nad całą wiedzą firmy. Wiedzę tą posiadają zarówno pracownicy, jak i najróżniejsze bazy danych, czy też dokumenty w różnych formatach. Ilość funkcji oraz szerokie spektrum możliwości konfiguracyjnych ELOenterprise daje możliwość zarządzania wielkimi bazami danych przez wielu użytkowników.

Minimalizacja ryzyka i zwiększenie konkurencyjności

Zorientowana na usługi architektura (SOA) ELOenterprise umożliwia optymalną integrację ELO ECM do procedur stosowanych w danym przedsiębiorstwie. ELO funkcjonuje jako samodzielna usługa i wykorzystuje protokoły standardowe, dzięki czemu można go bez żadnych problemów wykorzystywać w połączeniu z innymi aplikacjami biznesowymi obecnymi na rynku.

ELOenterprise

Zalety ELOenterprise

  • Wysoka skalowalność, nadzwyczajna wydajność i duża przepustowość - efektywne zarządzanie dużymi ilościami danych i liczbami użytkowników.
  • Mandatywność – pozwala na obsługę kliku podmiotów gospodarczych w ramach jednej instancji serwera ELO. W takiej konfiguracji każdy z podmiotów posiada odrębnie zarządzane archiwum (archiwa).
  • Możliwość instalacji w klastrze. Tego typu instalacja pozwala uzyskać wysoką dostępność i zwiększyć skalowalność systemu.
  • Otwarta i niezależna od platformy architektura systemowa.
  • Sygnatura dokumentów i tworzenie certyfikatów dla zachowania nienaruszalności danych i ochrony przed niepowołanym do nich dostępem.
  • Szybka, płynna i efektywna integracja z istniejącymi w IT aplikacjami, takimi jak ELO Business-Logic-Provider.

Nasi Partnerzy służą pomocą

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jakie korzyści może przynieść zastosowanie ELOenterprise w Państwa przedsiębiorstwie, prosimy umówić się na prezentację z jednym z naszych certyfikowanych ELO Biznes Partnerów.