ELOxc for Microsoft EWS

Właściwe informacje we właściwym czasie we właściwym miejscu – ELOxc for Microsoft EWS (Exchange Web Services) umożliwia oprócz automatycznego i zabezpieczonego przed modyfikacją archiwizowania wiadomości e-mail, również zarządzanie pocztą elektroniczną.

Moduł umożliwia powiązanie informacji zawartych w poczcie elektronicznej z istniejącymi procesami biznesowymi. Poprzez tworzone elastycznie drzewa czynności jest możliwe optymalne dopasowanie do siebie przejęcia danych z Microsoft Exchange i ich dalszego przetwarzania w ELO. Reguły zapewniają automatyczne porządkowanie skrzynki odbiorczej i odciążają zarówno użytkowników, jak również bazy danych skrzynki Microsoft Exchange. Oznacza to natychmiastowy ROI.

Dzięki archiwizacji dziennika ELOxc for Microsoft EWS zapewnia automatycznie zgodność z istniejącymi wymogami prawa, czyli archiwizację zabezpieczoną przed modyfikacją.

Ponadto zarządzanie oparte na regułach można rozszerzyć o strukturalne i uczące się narzędzie wyszukiwania informacji przy użyciu ELO DocXtractor.

Zobacz referencje naszych Klientów